Кариери

Инвестициите в човешкия фактор е приоритет в нашата дейност. Ето защо на първо място поставяме служителите на Строителна Борса МАКС, които работят за Вас ежедневно, като най-значимата ни инвестиция. Младият и амбициозен екип е ключов фактор за успеха на компанията. За да отговорим на нуждите на нашите клиенти и в интерес на служителите ни предвиждаме постоянно обучение, квалификация и преквалификация на персонала ни. Присъединете се към екипа на Строителна Борса МАКС и станете част от нас.

Е-mail : office@sbmaks.com